Beatlemania logo

POVINNOSTI ČLENA FANKLUBU

Člen fanklubu The Beatles má prakticky jedinnou povinnost a to, zaplatit včas svůj klubový příspěvek na kalendářní rok, který v současné době činí 550,- Kč na osobu a rok.

Tento polatek je vždy nutné zaplatit před koncem kalendářního roku na rok nadcházející, tedy konkrétně do konce prosince daného roku, ve kterém je právoplatným a evidovaným členem. Vstup do klubu je možný celý kalendářní rok, aniž by člen přišel o nárok na věci, které byly klubem distribuovány (tedy nový člen bude zpětně obeslán už vyšlými čísly klubového fanzinu, nehledě na čas, kdy se stane právoplatným členem.


Při placení se, prosím, usmívejte!