Beatlemania logo

ČASOPIS - FANZIN - "BEATLEMÁNIE"

 

Je základní a prioritní aktivitou klubu, na kterou má každý řádný člen právo. Výchází přibližně kvartálně, tedy 4 čísla do kalendářního roku. Časopis po stránce grafické má vnější i vnitřní obálku v barvě na křídovém papíře. Vnitřní tisk i fotografie jsou pouze černobílé. Vychází v rozsahu 25 až 48 stránek. Časopis má svojí ustálenou dramaturgii zavedených rubrik a seriálů, včetně jednorázových článků a reportáží. Nabízí svým čtenářům veškeré informace současné i historické jak o skupině Beatles, tak jejích ex-členech doma i v zahraničí, informuje o aktivitách klubu a komunikuje s celou členskou základnou. Časopis je neprodejný veřejnosti a slouží jen k vnitřním potřebám klubu. Starší čísla si mouhou odkupovat pouze řádní členové fanklubu, pokud tyto jsou skladem. Šéfredaktorem je předseda klubu Jiří Svátek. Periodikum je evidováno MKČR pod číslem: MK ČR E 16373

 

První číslo fanzinu Beatlemánie č.1/2000 vyšlo na jaře roku 2000.

 

Chceme, abyste věděli o jaké časopisy přicházíte, pokud nejste členy klubu a tak prohlížejte alespoň obálky již vyšlých čísel seřazené od posledních sestupně až k tomu prvnímu r.2000!!!

Obálky najdete v dakší rubrice kolonky "Fanzin"

 

SOUČASNÝ STAV KLUBOVÉHO FANZINU BEATLEMÁNIE

Druhé číslo fanzinu pro rok 2014 bylo rozesláno členům 4.7.2014

 


beatlesyellowsubmarineni8