Beatlemania logo

SLUŽBY KLUBU POSKYTOVANÉ VEŘEJNOSTI

Celorepublikový fanklub The Beatles má díky svému zaměření mezi sebou spousty specializovaných odborníků na různé činnosti, které částečně, či zcela souvisí se zájmovým zaměřením klubu, především na kulturní a hudební činnosti. Z těchto důvodů může nabídnout velmi kvalitní služby s tímto zaměřením.

Organizaci, realizaci a programová nápln kulturních akcí

Fanklub na Vaši žádost umí zorganizovat a nabídnout scénář i s programem na firemní večírky, svatby, oslavy narozenin a podobně. Zajistí Vám a nabídne discjockeye, hudební skupiny, moderátory a konferenciéry se zaměřením na hudbu od 50 až do 90 let. Takovéto akce zajistí i po stránce potřebné technologie, to jest dodá zvukovou i světelnou techniku včetně dopravy na místo konání akce. Cenově se umíme přizpůsobit Vašemu limitu. Můžeme též nabídnout speciální poslechové pořady o hudbě 60a 70 let, včetně specializace na skupinu The Beatles (formou přednášky, či poslechové diskotéky). V případě akcí osobních výročí, či firemních oslav jsem schopni zajistit naprosto speciální a jedinečný dort, dle přání objednavatele, a to s jedlou fotografií, kterou byste na dortu rádi měli (fotka z mládí, firemní logo, či fotografie dětí a dalších rodinných příslušníků). Tento dort Vám dovezeme společně s kulturní akcí, nebo Vám je dovezeme předem (předem a sólově jen na území velké Prahy). Níže nabízíme několik fotografií z již realizovaných akcí.

Tančící.jpg Skupina K.Kahovce.jpg Já a Kahy.jpg Dort.jpg já s mikrofonem.jpg Tančícíii.jpg

Promotion akce Oldiesradia, kterou kompletně organizoval a programově realizoval náš fanklub

Inzerce v klubovém fanzinu

Jakýkoliv podnikatelský, či fyzický subjekt si může u nás zadat inzerci do našeho klubového fanzinu „Beatlemania“, který dostává po celé republiáce, víc jak jeden tisíc lidí s velmi širokou věkovou strukturou, prakticky od 15 do 60 let i více. Váš inzerát nemusí být propojen s klubovou tematikou a zaměřením tohoto časopisu. Reklama může být na formátech A4 na výšku, či A5 na ležato, a to v černobílém provedení do vnitřních listů, nebo barevné do vnitřních obálek časopisu. Reklamu si můžete dodat sami v běžných datových formátech (jpg a podobně). Nebo jsme schopni ji pro Vás dle dodaných informací vytvořit. Reklama u nás je v porovnání s veřejnými medii velmi laciná a proto si ji mohou dovolit i malé firmy, či fyzické osoby. Reklama může být vydána třeba jen do jednoho vydání, nebo se může opakovat ve všech číslech vydaných v daném roce (4 x). Časopis vychází kvartálně a objednavatel inzerce, vždy po vydání obdrží 3 výtisky čísla zdarma. Cenové, velmi nízké relace za tuto reklamu s Vámi rádi podrobně probereme, pokud projevíte zájem (viz kontakty klubu).